Bowling vereniging Alphen aan den Rijn

Bowling vereniging Alphen

De BVA is officieel opgericht op 14 mei 1974 onder de naam “Bowling Bond Alphen aan den Rijn”. Op 29 april 1992 werd de naam veranderd in “Bowling Vereniging Alphen aan den Rijn”. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) te Veenendaal als verenigingsnr. 001. Daarnaast is de BVA ingedeeld in Provincie Zuid-Holland Noord.

Het ledenaantal van de BVA schommelt momenteel rond de 62. Na jarenlang een succesvolle Jeugdafdeling te hebben gehad hebben wij in Juni 2009 moeten besluiten om te stoppen met de Jeugd vanwege het geringe aantal jeugdleden.

Tot op heden is er 1 keer een perfect (300) game gegooid in het Alphense Bowlinghuis door Richard van Essen en 1 keer door Joost van der Lans in Chandra Bowling Musis te Schiedam tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor 50+. Beiden in het jaar 2004. In April 2013 bowlde Patrick Meka in Bowling Huizen zijn 1e perfect game tijdens de NBF Road to the World Championships 2013 Trials.

Leuke foto impressie van de Alphense kampioenschappen 2015, klik hier.

Patrick Meka wint WK ticket Bowling 2015 Las Vegas, klik hier om verder te lezen…

Dag League Aanvang Einde
Dinsdagen Duo league 19.30 uur 20.55 uur
Donderdagen Duo league 20.30 uur 21.55 uur

Jaarcontributie seizoen 2015/2016.
De contributie bedraagt, mede afhankelijk van de leeftijd op peildatum 31 augustus. Deze bedragen gelden voor één jaar.

Categorie Bestaande leden Nieuwe leden
Seniorenleden Sportpas  Sportpas+ Sportpas  Sportpas+
18 t/m 21 jaar  €48,80  €56,20  €53,35  €60,75
22 t/m 65 jaar  €52,50  €62,35  €57,05  €66,90
65+  €48,80  €56,20  €53,35  €60,75
Gastlid  €25,00

(Zelf meegebrachte drank en etenswaren zijn niet toegestaan.)

Lid worden BVA

Graag zou ik:

Lid willen worden, mijn persoongegevens zijn als volgt:

Uw naam

Voorletters

Uw voornaam

Uw adres

Postcode

Plaats

Telefoon

geboortedatum (dd-mm-jjjj)

 Man Vrouw

 Sportpas Sportpas+

Uw email (verplicht)

Vul de som in

Afmeldingen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris